Altandörrar

Altandörr

Altandörrar tillverkas av alphaline. Kan fås in- eller utåtgående och med helglas eller halvglas samt vänster- eller högerhängd. VEKA erbjuder stort urval av möjligheter att kunna utforma dina glasdörrar efter dina önskemål. Från standardutseende till välvda i ovankant, från bröstning med sparklåda till helglas. Med Spröjs och utan spröjs, vita eller färgade/trälook profiler.

DE OLIKA DÖRRTYPERNAS FÖRDELAR

Standardtröskeln: Standardtröskeln med sin höjd på 67 mm passar för de flesta behov. Det är den tröskeln som även har bästa isoleringsförmågan då den har mer material i profilen samt har inre och yttre tätningslister.Det är den mest ekonomiska varianten då den är billigare och sparar mest energi åt dig. 67 mm betyder inte att den alltid sticker upp 67 mm från golvplan, utan detta beror snarare på platsen där den skall sitta. Höjden är olika från fall till fall då olika beroende på ifall platsen den skall sitta på är nedsänkt eller inte.

20mm tröskel: Denna låga tröskel upplevs av många som finare och framför allt så är det den vi rekommenderar mest om du har exempelvis rullstol eller liknande för att ta dig fram i. Den har dubbla tätningslister på sidorna och upptill, men nedan så har den borst i kombination med en(1) tätningslist istället då konstruktion inte medger dubbla tätningslister. se bild. Tröskeln finns både som i detta fall på bild i Aluminium samt en lite mer ekonomisk variant i PVC.